Kajakkleie / -bruk

Alle våre medlemmer – og gjester som klubben inviterer med for eksempel på onsdagsturer – har rett til bruke klubbens kajakker, gitt at noen krav oppfylles.

Vi har for tiden 9 kajakker fordelt på noen modeller. De gode kajakkene er

 • Boreal Design: 2 stk Baffin og 1 stk Esperanto (dobbelkajakk)
 • Seabird Design: 2 stk Scott
 • Point 65: 1 stk Seacruiser

Alle kajakkene er i naustet på Steine, sammen med tilbehør som årer, vest og trekk. Naustet er låst med kodelås. Du må kontakte en fra styret for å få kode til låsen.

Som klubb er vi ansvarlig for og lovmessig pålagt å ha noen regler for bruk, slik at risiko for uhell og ulykker holdes på et minimumsnivå. Det er slik at det kreves en viss kompetanse for å bruke (hav)kajakk trygt. Derfor gjelder noen regler for bruken av klubbens kajakker. Disse må du forstå og akseptere før du legger ut på tur på egen hånd.

Regler for bruk av klubbkajakker utenom klubbarrangementer

 1. Kajakkene er tilgjengelig for «privat» bruk omtrent når som helst, unntatt onsdagsettermiddager og enkelte helger når klubben arrangerer kurs eller klubbtur. Se terminlista / facebook for informasjon om arrangementer.
 2. Utenom klubbens arrangementer tilkommer en liten leiesum:
  – kr 50 pr døgn når medlem* bruker klubbkajakk
  – kr 150 pr døgn når ikkemedlem* bruker klubbkajakk
  Vipps-betaling eller til konto 1503 46 60155
 3. Det er bare medlemmer som kan leie og hente ut kajakk(er) fra naustet.
 4. Et medlem kan leie inntil to ekstra kajakker.
 5. Maks brukstid / leietid er 2 døgn. For turer av lengre varighet må styret forespørres på forhånd.
 6. Umiddelbart etter bruk må leie betales av den som tar ut kajakk, enten via VIPPS eller nettbank.
 7. Enhver person som bruker klubbkajakk etter punktene over skal ha ‘våttkort’ med merke for Grunnkurs Hav (minst). Det er den som tar ut kajakk sitt ansvar å kontrollere dette.
  Gjennom «Grunnkurs Hav» skal en padler ha fått kjennskap til og kunne gjøre blant annet: egenredning, kameratredning, enkel turplanlegging og forholde seg riktig til gjeldende værforhold.
  Er du utrygg på noe av dette, må du avstå tur «på egenhånd» inntil du har fått øvet deg sammen med noen med mer erfaring.
 8. Du er selv ansvarlig for ellers å ha hensiktsmessig utrustning til turen, herunder mat og drikke, klær, og annet som anses som naturlig å ta med utfra for eksempel turens hensikt, varighet og værforhold.
 9. Bruk av klubbkajakk føres i loggbok som ligger i naustet.
  FØR turen skal dato, kajakk(er), navn på person(er) og tenkt turmål/rute føres, og ETTER turen skal det føres at turen er ferdig.
 10. Returnerer du kajakk det har oppstått feil på, må du si fra til styret (gjerne via epost) at det foreligger mangel. Om mulig si gjerne hvordan mangelen oppstod.
 11. Returnert kajakk skal være rengjort for sand og lignende og være tømt for vann. Bruk svamp og la luker være åpne.
 12. Bidra til ryddig naust.

* Med «medlem» menes en person som er  registrert i klubbens medlemsregister og betaler kontingent.
Tilhørighet i andre klubber eller klubbens facebokgrupper regnes ikke som medlemsskap i Vestlofoten Kajakklubb.