HMS, instrukser, veiledninger, etc

Klubbens drift skal være innenfor vedtatte lover, normer og rammer for trygg padling, slik de blant annet formidles av padleforbundet. Produktkontrolloven gir klare krav for tilbydere av organisert virksomhet, slik klubben gjør. Derfor har vi et lite sett dokumenter som viser hvordan vi har analysert og tar til etterretning de risikoer som er forbundet med våre aktiviteter. Alle som padler må være kjent med risikoer som padling medfører, og hvordan man kan te seg for å unngå skader og problemer.

Padling er ikke farlig så lenge man farer varlig, er grunnholdningen her.
I HMS-hoveddokumentet, som alle bør lese, er kjente risikoer ved havpadling beskrevet og hvilke tiltak som må gjennomføres av den enkelte for å gjøre havpadling til en trygg opplevelse.

Padleforbundet har laget et flott hefte med mange tips om padling for de som ikke er så godt kjent med aktiviteten: Kajakkhefte fra padleforbundet

HMS-hoveddokument

RUH

Bassengansvarlig instruks