HMS, instrukser, veiledninger, etc

Klubbens drift skal være innenfor vedtatte lover, normer og rammer for trygg padling, slik de blant annet formidles av padleforbundet. Produktkontrolloven gir klare krav for tilbydere av organisert virksomhet, slik klubben gjør. Derfor har vi et lite sett dokumenter som viser hvordan vi har analysert og tar til etterretning de risikoer som er forbundet med våre aktiviteter. Alle som padler må være kjent med risikoer som padling medfører, og hvordan man kan te seg for å unngå skader og problemer.

Padling er ikke farlig så lenge man farer varlig, er grunnholdningen her.
I HMS-hoveddokumentet, som alle bør lese, er kjente risikoer ved havpadling beskrevet og hvilke tiltak som må gjennomføres av den enkelte for å gjøre havpadling til en trygg opplevelse.

Foruten skader og uhell som det forklares under HMS-linken her, må alle ta høyde for at skader kan oppstå i musklatur, sener etc mens man padler. Dette er heller ikke ønskelig, og målet er jo å være så skadefri som mulig. Norges Idrettsforbund har laget en god side med mange tips for å forebygge og redusere skader. Besøk denne siden for mange gode tips.

Padleforbundet har laget et flott hefte med mange tips om padling for de som ikke er så godt kjent med aktiviteten: Kajakkhefte fra padleforbundet

HMS-hoveddokument pr mai 2022

RUH

Bassengansvarlig instruks