Diverse fra styret

April 2017:
Siste pr 8. april: Dessverre er årsmøte og saksbehandling i LPK omkring dette og sammenslåing underkjent av Nordland Idrettskrets. Samtidig har styret i LPK fratrådt. Dermed er det uklart hva som skjer videre.
Oppdatering: Etterhvert har LPK etablert nytt styre, og LPK fortsetter som egen klubb. Alle planer om sammenslåing er på is.

Mars 2017:
Sammenslåing av Leknes Padleklubb og Vestlofoten Kajakklubb.
Leknes Padleklubb har i sitt årsmøte vedtatt å slå seg sammen med Vestlofoten Kajakklubb. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til oss! Med dette er det en padleklubb for hele Vest-Lofoten-området.
Som et resultat av sammenslåingen tilfaller det oss en god del utstyr og midler, og såklart blir det noen flere padlere i klubben. Når vi har fått organisert dette på plass, vil klubben ha et svært godt tilbud av utstyr til våre medlemmer.
Vi skal dessuten gå i gang med et større og lengre prosjekt som omhandler et sted å ha alle klubbens kajakker, kanskje det betyr nytt naust og strand?

 

Ny rutine for innkjøp
I forbindelse med å ha et oversiktlig og korrekt regnskap, skal heretter alle utlegg som personer måtte ha for klubben,  etter forhåndsavtale med styrets leder, føres i skjemaet Skjema for refusjon av utlegg. Alle kvitteringer (originale) stiftes ved, og klubbens leder godkjenner og attesterer.