Referat fra stiftelsesmøtet.

Tid: Mandag 17. februar kl 18.
Sted: Auditoriet, Vestvågøy Videregående skole
Fremmøtte: 15 stykker

Geir Johnny Karlsen ledet møtet på en fin måte. Han innledet med å invitere de fremmøtte til å begrunne hvorfor vi ønsker en klubb. Sikker padling er en hovedårsak. Både i form av at vi kan arrangere sikkerhetskurs i bassenget og at vi da får et miljø hvor det er enkelt å organiserer fellesturer. Det er helt klart at det er større sjanse for at det skal gå galt hvis en padler alene enn hvis en er to-tre stykker eller mer. Padling er en sport som må utøves med vett og forstand, ellers kan det være livsfarlig. Men også det sosiale aspektet ble nevnt. Dette er klart en anledning til å utvide sin bekjentskapskrets og til å dele store naturopplevelser!
Organisering
Etter at forsamlingen hadde signalisert hvorfor og at vi ønsker en klubb, dreide det seg en del om hvilken organisatorisk form klubben skal ta. Her ble flere alternativer nevnt.
 • Som en underavdeling under turlaget,
 • som en underavdeling under Lofoten kajakklubb som holder til i Vågan,
 • som en underavdeling under et lokalt idrettslag (konkret Stamsund Idrettslag),
 • som en frittstående klubb bare tilknyttet padleforbundet eller
 • som en frittstående, selvstendig klubb uten noen organisatorisk tilknytning.
Konklusjon etter en veiing for og imot var at vi ønsker en selvstendig klubb som foreløpig ikke er bundet til noen organisasjon. Dette for å gjøre administrasjonen så enkel som mulig samtidig som vi beholder selvråderetten både over midler og aktiviteter. Likevel signaliserte forsamlingen at vi gjerne kan tenke oss et samarbeid både med turlaget og med Lofoten kajakklubb.

Aktiviteter

Av forslag til aktiviteter kan nevnes:
 • Bassengtreninger
 • Sette opp terminliste for våren med faste padledager og ansvarlige samt en helgetur eller to
 • fastsette en relativt lav medlemsavgift
 • ordne med medlemsforsikring
 • gjøre noen PR-stunt for å få opp medlemstallet
 • forsøke å låne 10-15 kajakker av Vestvågøy Videregående skole for  at også de som ikke har skaffet kajakk ennå, kan få prøvd seg på havet (utgangspunkt ved Leknessjøen)
 • kartlegge behov og ønsker for trening og utstyr
 • Sette opp en mailingliste eller en listserver for utveksling av informasjon om turer

Styre

Et styre på 5 personer sa seg villig til å gjøre en innsats i startfasen:
Astrid Lindgaard Olsen
Thor-Helge Jensen
Finn Borgvatn
Geir Johnny Karlsen
Terje Waag
Styret konstituerer seg selv.

Bassengtrening 

For å komme kjapt i gang, bestemte vi allerede på dette møtet å arrangere to dager med bassengtrening: Lørdag 22/2 og  lørdag  8/3 kl. 16-20. Det blir to puljer med folk hver gang, max 15 stk kl 16-18 og 15 nye 18-20 . Liste for påmelding blir hengt opp på Intersport hos Thor-Helge (du kan også ringe for å melde deg på tlf 76083340). En tenker seg gjerne at folk deltar på begge disse lørdagene. Blir det for fullt, får vi heller utvide med en eller to lørdager til. Treningen vil koste ca kr 60.
Vennlig hilsen
Terje Waag
Referent