Kajakkleie / -bruk

Alle våre medlemmer – og gjester som klubben inviterer med for eksempel på onsdagsturer – har rett til bruke klubbens kajakker, gitt at noen krav oppfylles.

Vi har for tiden 10 kajakker fordelt på noen modeller.

 • Boreal Design: 3 stk Baffin P2, 1 Baffin P3 og 1 stk Esperanto (dobbelkajakk)
 • Seabird Design: 2 stk Scott
 • Point 65: 1 stk Seacruiser
 • Tahe Marine Lifestyle Solo, 2 stk, barnekajakk/små padlere

De fleste kajakker er hos Morten Eilertsen, Tore Hjortvei 3, Leknes. Her er det bare å hente utstyr fra tilhengeren.
Det er også et par kajakker m/ utstyr plassert i Stamsund. Pga oppussing varierer plasseringen litt. Kontakt Martine Wiklund Musæus, J. M. Johansensvei 54, for detaljer. Før tilbakelevering må kajakk og utstyr være tømt og rengjort. Før henting gjøres leiebetaling til VIPPS nr 15453. Husk å sette på navn.

Som klubb er vi ansvarlig for og lovmessig pålagt å ha noen regler for bruk, slik at risiko for uhell og ulykker holdes på et minimumsnivå. Det er slik at det kreves en viss kompetanse for å bruke (hav)kajakk trygt. Derfor gjelder noen regler for bruken av klubbens kajakker. Disse må du forstå og akseptere før du legger ut på tur på egen hånd.

Regler for bruk av klubbkajakker utenom klubbarrangementer

 1. Kajakkene er tilgjengelig for «privat» bruk omtrent når som helst, unntatt onsdagsettermiddager og enkelte helger når klubben arrangerer kurs eller klubbtur. Se terminlista / facebook for informasjon om arrangementer.

Hvem kan leie og bruke klubbens kajakker?

 1. Det er bare medlemmer* som kan leie og hente ut kajakk(er).
 2. Et medlem kan leie inntil to ekstra kajakker for å dra på tur med andre.
 3. Enhver person som bruker klubbkajakk etter punktene over skal ha ‘våttkort’ med merke for Grunnkurs Hav (minst). Det er den som tar ut kajakk sitt ansvar å kontrollere dette.
  Gjennom «Grunnkurs Hav» skal en padler ha fått kjennskap til og kunne gjøre blant annet: egenredning, kameratredning, enkel turplanlegging og forholde seg riktig til gjeldende værforhold.
  Er du utrygg på noe av dette, må du avstå tur «på egenhånd» inntil du har fått øvet deg sammen med noen med mer erfaring.
 4. Maks brukstid / leietid er 2 døgn. For turer av lengre varighet må styret forespørres på forhånd.

Priser og betaling

 1. FØR uttak av kajakk må leie betales av den som tar ut kajakk, enten via VIPPS eller nettbank.
 2. Utenom klubbens arrangementer tilkommer en liten leiesum:
  – kr 50 pr døgn for medlem* som bruker klubbkajakk.
  – kr 250 pr døgn for ikkemedlem* som bruker klubbkajakk.
  Betaling til VIPPS på 15453 eller nettbank til konto 1503 46 60155. Husk å merke innbetaling.

Ansvar og annet

 1. Du er selv ansvarlig for ellers å ha hensiktsmessig utrustning til turen, herunder mat og drikke, klær, og annet som anses som naturlig å ta med utfra for eksempel turens hensikt, varighet og værforhold.
 2. Bruk av klubbkajakk føres i loggbok som normalt er ved kajakkhengeren.
  FØR turen skal dato, kajakk(er), navn på person(er), våttkortnr, turmål/rute føres, og antatt tidspunkt for tilbakekomst.
 3. Returnerer du kajakk det har oppstått feil på, må du si fra til styret (gjerne via epost) at det foreligger mangel. Om mulig si gjerne hvordan mangelen oppstod.
 4. Returnert kajakk skal være rengjort for sand og lignende og være tømt for vann. Bruk svamp og la luker være åpne.
 5. Fest kajakken ordentlig på hengeren med lastereimer.

Se også «padlevettreglene«.

* Med «medlem» menes en person som er  registrert i klubbens medlemsregister og har betalt årets kontigent.
Tilhørighet i andre klubber eller klubbens facebokgrupper regnes ikke som medlemsskap i Vestlofoten Kajakklubb.
Vi tilbyr ikke medlemsskap til forbireisende/turister/korttidsbesøkende,  om hovedformålet med medlemsskap er rimelig kajakkleie.
Turister bes heller om å oppsøke de som tilbyr kajakkutleie.