Padlevettregler

Denne teksten er  hentet fra Vesterålen Padleklubb – dette er fornuftig skrevet.

Padlevettregler

Det forutsettes at du setter deg inn i våre padlevettregler, og følger dem når du deltar på våre turer. Disse er utarbeidet ved hjelp av erfaringer vi har gjort, og inspirasjon fra andre klubbers padlevettregler. Har du forslag til forbedringer i disse, send en henvendelse til klubben.
1.  Du deltar på eget og alles ansvar
På våre organiserte turer stiller klubben med erfaren turleder. Husk likevel at alle også har plikt til å tenke på egen og andres sikkerhet på alle turer, til å følge padlevettreglene våre (som du har lest på forhånd) og til å sørge for at eget utstyr holder mål.

2. Kle deg etter vanntemperaturen
Vær særlig obs om våren, når vannet fortsatt er kaldt men sola skinner. Vær forberedt på at du kan havne i vannet. Spesielt om vinter og vår er det tørrdrakt som gjelder, helst med ull under. Bruk bekledning som synes godt, men stol ikke på at du blir sett. Padlevest er for øvrig en selvfølge!

3. Vær godt rustet, selv på korte turer
Ha alltid med ekstra klær og mat i en vanntett pose, redningsutstyr som pumpe. Gjerne fløyte. En fjellduk eller god jakke for ekstra varme i pausen og ekstra sikkerhet. Resten avhenger av turen du skal på. Minst en i gruppa bør ha førstehjelputstyr, slepeline, reserveåre og varslingsutstyr med. Husk også lykt spesielt når det kan bli mørkt underveis. Kameratsjekk er en god idé før man entrer kajakken, sjekk for eksempel at glidelåser er helt lukket.

4. Vær beredt for berging
Du er selv ansvarlig for jevnlig repetisjon av redningsøvelser; selvredning og kameratredning. Tren også ute. Dette skal du kunne for å delta på fellesturer. (Og er desto viktigere om du legger i vei alene!)

5. Si ifra!
Enhver må vurdere (gjerne i samråd med turleder) om de er erfarne nok til å mestre forholdene for turen. Kjenn på dagsformen og si alltid fra hvis du føler deg usikker på om du behersker forholdene eller lengden på turen.  Turleder kan avvise deltakere som åpenbart ikke er kvalifisert for turen som er satt opp. Si alltid ifra dersom du sliter med å henge med, blir sliten, eller ser at andre blir det. Alle turer skal ellers tilpasses svakeste padler som er med.

6. Vi padler i gruppe
På fellesturer praktiseres gruppepadling. Hold deg nær nok gruppen til å kommunisere, og hjelp til med å holde gruppen samlet. (Ha gjerne fløyte for å kunne gi signal.) Ved krysninger skal gruppa holde seg mest mulig samla. Solopadling unngås så langt som mulig, og ingen skal bli liggende alene bakerst.

7. Respekter turleder
På klubbturer avgjør turleder om turen skal gjennomføres ut i fra egne og deltagernes ferdigheter i forhold til rådende forhold. Vær lojal mot turleder og utnevnte hjelpere.

8. Informer andre om turplanene
Gjør det til en vane å fortelle andre hvor du drar og hvilken tidsramme du har. Unngå deres bekymring ved å holde deg til planen.

9. Vær sosial
Hold oversikt og pass på alle. Det er tryggest å padle sammen med andre. Sjekk regelmessig at alle er med. Se etter tegn til tretthet eller nedkjøling. Si selv i fra om du blir usikker, trett eller kald, eller om du ser at andre blir det.

10. Vær et godt forbilde
Jo mer erfaring du har jo viktigere er det å være et godt eksempel. «Jeg hører hva du sier men jeg ser hva du gjør» – gode forbilder viser hvordan regler følges i praksis