Diverse fra styret

Jan/feb 2020:
Styret konstaterer at det er vanskelig å finne noen som er villig til å overta som leder av klubben fra mars 2020. Medlemmene er ved flere anledninger orientert på epost og oppslag på klubbens websider og sosiale medier.
En foreløpig konklusjon på dette er at uten et godkjent styre kan ikke klubben fortsette, og en nedleggelse følger av dette. Dette er en trist situasjon for alle som ønsker en klubb og/eller i mange år har bidratt og jobbet for klubben.
Vi håper i det lengste at en løsning dukker opp.

Oktober 2019:
Vestlofoten Kajakklubb har fått sin aller første veileder. Dette er høyeste mulige utdanning som padleforbundet byr på. Det er Morten Eilertsen som har fått denne godkjenningen.
En veileder har gode kunnskaper og ferdigheter blant annet om:

  • Forbundets organisering og faglige og sportslige tilbud.
  • Padletekniske ferdigheter og krav og kan padle trygt i alle padlebare forhold til og med 5 stjerner.
  • Undervisnings- og treningsmetoder for å lære andre om padling og andre ferdigheter tilknyttet padleaktivitet.
  • Trygg ledelse av grupper / andre padlere i både rolige og krevende forhold.

April 2017:
Siste pr 8. april: Dessverre er årsmøte og saksbehandling i LPK omkring dette og sammenslåing underkjent av Nordland Idrettskrets. Samtidig har styret i LPK fratrådt. Dermed er det uklart hva som skjer videre.
Oppdatering: Etterhvert har LPK etablert nytt styre, og LPK fortsetter som egen klubb. Alle planer om sammenslåing er på is.

Mars 2017:
Sammenslåing av Leknes Padleklubb og Vestlofoten Kajakklubb.
Leknes Padleklubb har i sitt årsmøte vedtatt å slå seg sammen med Vestlofoten Kajakklubb. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til oss! Med dette er det en padleklubb for hele Vest-Lofoten-området.
Som et resultat av sammenslåingen tilfaller det oss en god del utstyr og midler, og såklart blir det noen flere padlere i klubben. Når vi har fått organisert dette på plass, vil klubben ha et svært godt tilbud av utstyr til våre medlemmer.
Vi skal dessuten gå i gang med et større og lengre prosjekt som omhandler et sted å ha alle klubbens kajakker, kanskje det betyr nytt naust og strand?

Ny rutine for innkjøp
I forbindelse med å ha et oversiktlig og korrekt regnskap, skal heretter alle utlegg som personer måtte ha for klubben,  etter forhåndsavtale med styrets leder, føres i skjemaet Skjema for refusjon av utlegg. Alle kvitteringer (originale) stiftes ved, og klubbens leder godkjenner og attesterer.