Aktiviteter 2022

Her er vår aktivitetsliste pr mars 2022. Det kan hende flere aktiviteter dukker opp.
Nærmere informasjon om aktivitetene finner du enten gjennom menyene på disse sidene, eller på vår facebok-side

April

 • 20. : Ettermiddagstur / onsdagpadling. *
  Enkel tur og sesongstart. Åpen for alle. Turstart kl 1830. Se info på facebok aktuell dag.
  Ansvarlig: Morten
 • 23. og 24.: Grunnkurs  hav – våttkortkurs **
  Vestvågøy. Se arrangement / kursinfo for mer informasjon.
  Ansvarlig: Morten

Mai

 • 21. og 22.: Teknikkurs hav – våttkortkurs ***
  Vestvågøy. Se arrangement / kursinfo på facebook for mer informasjon
  Ansvarlig: Morten
  Påmelding til Morten tlfnr 91318383
 • 23.: Ettermiddagstur Vestvågøy. *-**
  Se info på facebok aktuell dag.
  Ansvarlig: Espen
  Påmelding via sms til Espen tlfnr 91597956
 • Kajakkdugnad. Fiks og ordning av kajakker.
  Sted: Hos Morten Eilertsen (Tore Hjortsvei 3, Leknes)
  Påmelding til Morten tlfnr 91318383

Juni

 • 8.: Ettermiddagstur / onsdagspadling Vestvågøy. *-**
  Se info på facebok aktuell dag.
  Ansvarlige: Espen og Joep
 • 17. – 19.: Kurs for kajakk og friluftsliv – klubbkurs. *-**
  Passer godt for de som har lyst å prøve å kombinere kajakk og telttur, og for de som ikke er så vante med telt og overnatting ute.
  Ansvarlig: Espen
  Påmelding via sms til Espen tlfnr 91597956

Juli

 • 14.: Ettermiddagstur Vestvågøy. *-**
  Se info på facebok aktuell dag.
  Ansvarlig: Espen 
  Påmelding via sms til Espen tlfnr 91597956

August

 • 4. – 7. : Padling og opera på Røst (!) **
  Åpen for alle som har gjennomført grunnkurs hav. Se info i arrangement på facebok.
  Ansvarlig: Morten
 • 20. – 21.: Aktivitetslederkurs hav – *** våttkortkurs.
  Se informasjon her og i arrangement på facebok.
  Ansvarlig: Morten

Generelt om turene:

 • Deltakerne må kjenne til klubbens HMS-regler, spesielt «Sikkerhetsregler ved padling i klubbregi» – http://www.vlkk.no/aktiviteter/hms-instrukser-veiledninger-etc/.
  Ha ellers fornuftige klær, ekstraklær, litt å spise/drikke og annet du måtte behøve. Evnt nødvendige medisiner.
 • De fleste ettermiddags- og onsdagspadlinger er åpne og tilpasses alle, herunder helt ferske padlere. Tilpasningen gjøres med hensyn til deltakernes erfaringer og – så langt det lar seg gjøre – været. Den enkelte deltaker har også medansvar i vurdering av egne ferdigheter i forhold til vær.
 • Noen aktiviteter er ment kun for mer erfarne padlere, noen ganger på teknikkursnivå. Dette vil foregå i mer eksponert farvann, åpent for noe bølger og vind. Eller som f.eks surfeøkter og brottpadling.
 • Siden vi ikke har fast naustplass, vil vi prøve å ta med klubbhengeren med kajakker.
 • Før padlestart: Gjennomgå rutiner, turledere, signaler, forventninger og deltakerkrav.

Stjernesystemet – antall *

Dette kan være til hjelp for den enkelte padler å avgjøre hvilken tur han/hun kan være med på og føle seg trygg. Kort sagt betyr:
* = nybegynner – stille sjø , 
** = noe øvet – litt bølger,
*** = erfaren – bølger opp 1m,
**** = godt øvet – bølger 1-2m
***** = svært godt øvet/ekspert – bølger over 2m.
Dette innbefatter egen erfaring, tekniske ferdigheter og evne til å gjør en gruppe god.
Padleturene er rangert etter dette systemet, og sier noe om hvilket nivå en padler bør være på. Mer detaljert forklaring finnes i gradering-av-forhold.