Om VLKK

Vestlofoten Kajakklubb ble stiftet i mars 2003, etter initiativ fra kajakkentusiaster.

Siden da har vi vært med på å gi flere hundre personer trivelige opplevelser rundt om i vår vakre natur, og vi regner med at enda mange flere i tidene som kommer får litt av samme opplevelser.

Klubben ledes av et styre, valgt av årsmøte. For 2021 består styret av: Martine W Musæus (leder), Morten Eilertsen (nestleder), Peter Andresen, Espen Seierstad, Vanja Johannesen (styremedlemmer).

Tilholdssted: For tiden er klubben uten klubbhus/båtnaust. Dette er en sak styret jobber med å finne en løsning for. For tiden (sommeren 2021) står kajakkene på tilhenger på Leknes i Tore Hjortsvei 3. Det er samme utlånssystem som før – se her for informasjon. Den eller de som ønsker å bruke kajakker må ordne transport selv. Vi har nå 11 ulike kajakker til bruk for våre medlemmer. De første ble kjøpt inn for 7 år siden, og de to siste kom i 2020. Vi har ulike modeller, og dermed kan medlemmer prøve ulike typer kajakker, for hver enkelt modell har sine egenskaper, dermed er det stor mulighet for å finne frem til en type som føles ok. Alle, unntatt den eldste, oppleves som trygge og stødige.

Klubben er registert i foretaksregisteret siden 2003, og i frivillighetsregisteret, med organisasjonsnummer 985 454 027